Jaarverslag

In het Strategisch beleidsplan 2016 t/m 2019 zijn onze visie, doelen en gewenste resultaten vastgelegd. In het jaarverslag 2018 schetsen we de behaalde resultaten en de verbeterpunten.
 
Download het jaarverslag 2018