Onze organisatie

Elk kind verdient zo goed mogelijk onderwijs en de kans om zijn talenten te ontwikkelen. Gewoon Speciaal zet zich hier sámen met het reguliere onderwijs voor in.
 
Gewoon Speciaal is dé ondernemende partner in het realiseren van een kans voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. We bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs, arrangementen en ondersteuning.
 
Om onze visie te verwezenlijken zoeken we actief naar de verbinding met ouders, scholen, besturen, jeugdhulp, onderzoeksinstituten, universiteiten, gemeenten en andere organisaties.