Medezeggenschap

Ouders en medewerkers hebben invloed op het beleid van Stichting Gewoon Speciaal en van onze scholen. Dat is wettelijk geregeld. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR), op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR houdt zich onder meer bezig met het meerjarige financiŽle beleid, bescherming van persoonsgegevens, onderwijstijd, taakverdeling en -belasting van medewerkers, arbeidstijden- en verlofregeling medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de GMR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.

De GMR van Stichting Gewoon Speciaal bestaat uit:
Rob (R.J.) de Goede
oudergeleding Van Leersumschool
voorzitter
Saskia Olmer
Personeelsgeleding de Stuifheuvel

Erika Dekker
personeelsgeleding Van Leersumschool † † † † †
Melissa van Meurs
personeelsgeleding De Driehoek††
Lenie Manusiwa
Oudergeleding De Kristal
Martijn Kunnen
Oudergeleding De Wissel
†††
Judie Poels
personeelsgeleding De Kristal

Vergaderschema 2018-2019††
†Woensdag 06 februari 2019†† †† 20.00 uur, Locatie de Wissel†
†Woensdag 20 februari 2019 †† 20,00 uur, Locatie Van Leersumschool, Veenendaal
†Woensdag 22 mei 2019 †† 20.00 uur, Locatie De Driehoek, Wijk bij Duurstede
†Woensdag 03 juli 2019, met RvT††††† †† 20.00 uur, Locatie De Wissel
†††

Heeft u vragen over het werk van de GMR of wilt u een onderwerp onder de aandacht brengen?
De GMR is per mail bereikbaar: gmr@gewoonspeciaal.com

Download hier het GMR reglement.