Bestuur

Gewoon Speciaal werkt met een raad van toezicht-model. In dit model zijn bestuur en toezicht gescheiden. Dat sluit aan bij de richtlijnen van de Code Goed Bestuur, die zijn ontwikkeld door de landelijke PO-Raad.
De voorzitter van het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie, en bewaakt de onderwijskwaliteit en continuďteit van de organisatie. De voorzitter geeft leiding aan de directeuren van de vijf scholen, expertisecentrum KANS in onderwijs en het bestuursbureau.
De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en een goede gang van zaken binnen hun eigen school.
 
College van bestuur
De heer F. (Freerik) Meeuwes
e-mail:              bestuur@gewoonspeciaal.com
telefoon :         030-636 1530
 
Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit:
  • de heer R.J. van Veen (voorzitter)
  • mevrouw A.C. Vermeulen
  • de heer F.J. Eijsink
  • de heer H.J. Kwant
  • mevrouw E. G.A. Poortvliet, vanaf 29 mei 2019
De raad van toezicht is bereikbaar via e-mail: bestuur@gewoonspeciaal.com